Naujienos

Apie mus

Remiames laiko patikrinta sporto dang? bei ?rangos gamintoj? patirtimi, stengiames mokintis iš j? klaid? o ne iš savo, tod?l savo klientams galime pakloti aukš?iausios kokyb?s sporto dangas bei pasi?lyti technologiškai moderniausi? sportin? ?ranga. 

Taipogi mes savo klientams si?lome ir vis? eib? paslaug?: tai ir dirbtin?s žol?s stadion? bei aikštyn? valymas ir prieži?ra, sportini? linij? nužym?jimas ar dažymas, nesvarbu ar tai b?t? nat?ralios žol?s stadionas ar Europos ?empionato krepšinio aikštel?, sportin?s ?rangos ?rengimo bei montavimo paslaugas, bei be abejo kvalifikuotas ir išsamias konsutacijas vis? sportini? dang? bei inventoriaus ?rengimo klausimais. Pasitik?kite profesionalais.
M?s? interneto svetain?je galite pamatyti m?s? si?lom? dang? bei produkcijos asortiment?. Jeigu nerandate ko ieškote, iškilo kokie nors klausimai - susisiekite su mumis ir mes pasistengsime surasti Jus dominan?i? prek? ar atsakyti ? jums iškilusius klausimus. ?ia parodytos anaiptol ne visos m?s? tiekiamos prek?s bei paslaugos kuri? asortiment? sudaro virš 30.000 pozicij?. Tai m?s? darbai, kuriais mes didžiuojames:

M?s? partneriai ir klientai:

  •  

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB