Akrilin?s teniso kort? dangos

1. DECOFLEX™ SOFTCORT sistema

Bet kuris teniso žaid?jas pageidauja žaisti ant elastingo teniso korto, kadangi tik ant tokio korto žaisti iš tikr?j? yra malonu bei saugu. 
Decoflex™ Softcourt yra b?tent tokia teniso kort? danga skirta naudoti tiek lauke tiek ir patalp? viduje. 
Decoflex™ Softcourt yra pripažintas bei sertifikuotas ITF (tarptautin?s teniso federacijos). 
Si?lome trij? skirting? stori? Decoflex™ Softcourt dang?:

3 mm storio, sm?gio sug?rimo j?ga 10%

5 mm storio, sm?gio sug?rimo j?ga 15%                                                                

8 mm storio, sm?gio sug?rimo j?ga 22%

 

       

   Š? danga yra sudaryta iš apatinio elastinio gumos sluoknio  suteikian?io dangai tikra elastingum? bei užtikrinan?i? sm?gio sug?rimo j?g?. Žaidimo kokyb? yra pagerinta, kadangi minkštos gumos pagrindas s?lygoja pageidaujam? dangos elastingum?. 
Šios charakteristikos sumažino žaid?jo traum? tikimyb?.


Decoflex™ Softcourt gaminamas tik iš aukš?iausios kokyb?s medžiag? ir atitinka visus tarptautinius standartus. Sistema sudaryta iš dviej? sluoksni?: apatinio elastinio gumos sluoksnio klijuojamo prie kieto pagrindo bei viršutinio liejamo gumos sluoksnio. 
Si?lomos šešios korto paviršiaus spalvos.

Faktas, kad apatinis gumos sluoksnis yra paruošiamas gamykloje, bei tiekiamas rulonais užtikrina vienod? gumos stor? bei tank?, kad garantuoja vienoda kamuoliuko atšokim? bei greit? visose teniso korto vietose. 
Decoflex™ Softcourt yra itin atsparus d?v?jimuisi bei garantuoja ilg? tarnavimo laikotarp?. Kod?l mes tokie užtikrinti? Nes viršutinis dangos sluoksnis yra liejamas vietoje iš itin elastingos bei patvarios, spalvotos skystos gumos, suteikian?ios paviršiui žaidimui reikaling? tekst?r?. 
Išskirtinis Decoflex™ Softcourt paviršius suteikia žaid?jui tikr? komforto jausm?, ilg? korto tarnavimo laikotarp? bei minimalius valymo bei prieži?ros kaštus. 
  2. DURFLEX® sistema

Mes si?lome dvi durflex sistemas:

durflex® 200 sp sistema – standartinis žaidimo komfortas. 
durflex® 200 sp cushion sistema – aukštas žaidimo komfortas ir sm?gio sug?rimo j?ga.


Abidvi sistemos yra pripažintos ir sertifikuotos ITF (tarptautin?s teniso federacijos). 

Durflex sistema tai spalvota sintetin? danga sudaryta iš tirpios akrilin?s dervos, skirta sportinio paviršiaus suk?rimui ant gerai išlyginto asfaltbetonio pagrindo. Taisyklingai paklota danga yra ilgaamžiška, bei suteikia aukšt? žaidimo komfort?. 
Durflex sistema pripažinta ir sertifikuota ITF (tarptautin?s teniso federacijos) 2 (medium) ir 3 (fast) žaidimo grei?iui bei CERS (Europos ratukini? pa?i?ž? sporto federacijos) bei yra tinkama naudoti kaip sportin? danga lauke bei patalp? viduje.

Durflex sistem? ant asfaltbetonio pagrindo galima naudoti: 
Teniso kortams 
Lauko krepšinio aikštel?ms 
Tinklinio / rankinio aikštel?ms 
Daugiafunkcin?ms aikštel?ms 
Riedlen?i? aikštel?ms

Durflex sistema praktiškai nereikalauja jokios prieži?ros. 
Dangos charakteristikos: daugiasluoksn?, elastinga, atspari dev?jumuisi, netgi šlapia neslidi. Itin atspari atmosferos poveikiams.
        

Temperat?ros poky?iai pozityviai veikia molekulin? dangos strukt?r? ir itin didelis tamprumas leidžia nusutr?kin?jant absorbuoti asfaltinio pagrindo pl?timasi. 
Itin atspari U.V. spinduliams. 

Durflex® cushion sistema 
Vidinis elastinis sluoksnis sudarytas iš rišikliu surišt? gumos granuli?. Šis sluoksnis suteikia paviršiui elastingum? ir aukšt? žaidimo komforto lyg?. 
Durflex® cushion sistema pripažinta ir sertifikuota ITF (tarptautin?s teniso federacijos). 
  

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB